Hírek

Új jogosítvány az Európai Unióban

 

Az Európai Parlament 2006-ban fogadta el azt a javaslatot (2006/126/EK), amely 2013-tól új, egységes, hitelkártya-formátumú uniós jogosítványmodell bevezetésének jogi alapjait teremti meg, és írja elő a tagállamok részére. A vezetői engedélyekkel kapcsolatos korábbi uniós szabályozás önálló rendelkezéseket is megengedett az egyes tagállamoknak, ami a különböző tagállamokban különböző jogszabályok egymás mellett éléséhez, és több mint 110 különféle, az egyes tagállamokban érvényes vezetői engedélymintához vezetett.

 

A különböző érvényes minták, és tagállamonként eltérő szabályozások átláthatósági problémát okoztak az állampolgároknak, ellenőrzési nehézségeket jelentettek a hatóságok részére, továbbá megkönnyítették az okmányok hamisítását is. Ezért vált szükségessé 2006-ban az új irányelvek meghatározása.


Az új jogosítványmodell bevezetésének és a vezetői engedélyekkel kapcsolatos szabályozások egységesítésének célja alapvetően az okmány biztonsági szintjének növelése, az átláthatóbb, egyszerűbb ügyintézés, és az egységes ellenőrzések megteremtése, amely bevezetése több mint 200 millió embert érint az Európai Unióban.

 

RFID chip

 

Az új jogosítványmodell bevezetése fontos lépés a vezetői engedélyekkel kapcsolatos visszaélések elleni küzdelemben, hiszen az új jogosítvány számos, a kor színvonalának megfelelő biztonsági elem mellett elektronikus adatok tárolására alkalmas adathordozót (RFID mikrochip) is tartalmaz majd. A mikrochipnek tartalmaznia kell a vezetői engedély harmonizált adatait, ezen kívül a tagállamok további adatokat is tárolhatnak rajta, amennyiben az összeegyeztethető az adatvédelmi szabályokkal. A mikrochip megléte nem feltétele az okmány érvényességének, tehát ha az elvész, vagy bármilyen módon megrongálódik, az okmány érvényes marad.


A vezetői engedélyben elhelyezendő RFID chip egy ún. passzív adathordozó, amely az olvasó eszköz által generált ultrarövid rádióhullámokat érzékeli, módosítja és visszatükrözi az olvasó eszköz felé, így továbbítva a chipben tárolt adatokat.


Az okmányokban elhelyezett adathordozók robbanásszerű elterjedése - mint kiegészítő biztonsági elemek - a biometrikus adatokat is tartalmazó útlevelek bevezetésével kezdődött meg. Bár ezen a területen az RFID technológia bizonyítottan megfelel a szigorú adatvédelmi szempontoknak, azonban több civil szervezet komoly adatvédelmi aggályokat vetett fel a technológiával, és annak szélesebb körű - így a vezetői engedélyekben is alkalmazandó -elterjedésével kapcsolatban.


(Pl.: Néhány állítás szerint egy laptop és a hétköznapi kereskedelmi forgalomban megtalálható eszközök segítségével olyan olvasó készíthető, amely egy mozgó járműből is képes kb. 9 m-es körzetben található chipek egyedi azonosítójának kiolvasására, és a kiolvasott adatok reprodukálására. Ezáltal - bár a chipben tárolt adatok nem kiolvashatóak - az okmányban elhelyezett chip egyedi azonosítója lekérdezhető és lekövethető, "trackelhető".)

 

Visszaélések megelőzése

 

Az új, egységes vezetői engedélyek bevezetése érdekében a tagállamoknak 2011-ben meg kell kezdeni a nemzeti jogszabályok jogharmonizációját, és meg kell teremteni az új típusú forgalmi engedélyek gyártásához szükséges előfeltételeket, 2013-tól pedig már az új szabályoknak megfelelő egységes vezetői engedélyt kell kiállítaniuk. A cél, hogy 2033-ig az Európai Unió teljes területén csak az új, egységes formátumú vezetői engedélyek legyenek forgalomban.


Az irányelv a jogosítványmodell mellett folyamatszintű szabályozásokat is tartalmaz, amellyel növelhető az ellenőrzések hatékonysága, így a visszaélések visszaszorítása is.


Jelenleg a vezetői engedélyekkel történő visszaélések egyik formája az ún. jogosítványturizmus, amely "olyan magatartást jelent, amelynek során a hazájukban súlyos szabálysértés miatt jogosítványukat vesztett polgárok egy másik tagállamban szereznek új jogosítványt", és ismertetik el azt hazájukban.


A jogosítványturizmus és a vezetői engedélyekkel történő további visszaélések megelőzése, valamint az okmányok adattartalmának a kibocsátótól eltérő tagállamban történő ellenőrzése érdekében egy speciális, külön erre a célra létrehozott hálózat kötelező használatát írták elő, amely a vezetői engedély adatainak az egyes tagállamok közötti cseréjére szolgál. Ezzel elősegíthető az "egy jogosult egy vezetői engedély" elv érvényesítése és a visszaélések visszaszorítása.

 

További változások

 

A javaslat tartalmazza a robogókra érvényes vezetői engedély bevezetését és felállítja a nagyobb és erősebb motorkerékpárok használatának fokozatossági elvét - utóbbi kategória használatára csak 24 éves kortól, elméleti és gyakorlati vizsga letételével nyílik lehetőség. A nagyobb teljesítményű motorkerékpárok vezetéséhez két év tapasztalattal kell rendelkezni a könnyebb típusúakon.


A vezetői engedély érvényességi idejének összehangolása érdekében a vezetői engedélyt 2013-tól kezdődően 10 évre lehet majd kiállítani, amit a tagállamok maximum 15 évre emelhetnek meg. A teherautókra és buszokra érvényes jogosítványokat 5 évre lehet majd kiállítani, amelyek érvényességét ötévente kell majd megújítani. Ebből következik, hogy a tagállamok 2013-tól kezdődően nem adhatnak ki egész életre szóló jogosítványokat, amely jelenleg az osztrák, francia és belga gyakorlat. A különleges jármű vezetésére szóló jogosítvány kiállítása és elfogadása továbbra is kölcsönös elismertség elvére építetten történik.


Az L-IT Group szakemberei olyan többéves, a közúti közlekedéshez kapcsolódó rendszerek fejlesztésében szerzett tapasztalattal rendelkeznek, amelyek költséghatékonyan hasznosíthatók az új európai vezetői engedély magyarországi bevezetésénél is.

 

 

Források:

 

 

http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=3629

http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=1571

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=HU&type=IM-PRESS&reference=20061127BRI00306&secondRef=ITEM-003-HU

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:403:0018:0060:HU:PDF http://en.wikipedia.org/wiki/European_driving_licence#New_European_driving_licence_as_from_2013

http://www.papersplease.org/wp/2009/02/03/drive-by-reader-for-rfid-drivers-licenses-and-passport-cards/

http://www.wnd.com/?pageId=90008

http://www.ehow.com/facts_7259299_rfid-driver_s-license_.html

http://www.euractiv.com/en/transport/single-europe-wide-driving-licence-2013/article-160496

http://ec.europa.eu/avservices/download/photo_download_en.cfm?id=210451&type=4

http://www.ostalbkreis.de/sixcms/detail.php?template_id=97&_topnav=36&_sub1=31788&_sub2=31821&_sub3=1670&_sub4=-1&id=1676&bild_id=1675

http://p4.focus.de/img/gen/V/R/HBVRA_Oaia2_Pxgen_r_300xA.jpg

http://fahrschule-wien.at/image.php?id=2561