Hírek

Segélyhívás (112) Magyarországon

 

Vészhelyzetben az EU területén, így Magyarországon is, a 112-es telefonszámon lehet segítséget hívni. A 112 megteremtésének célja a tagállamokban korábban eltérő segélyhívószámok egységesítése volt, hogy az állampolgárok bármely országban gyorsan, reflexszerűen hívhassanak segítséget. Magyarországon azonban jelentős elmaradások vannak a 112-re érkező hívások fogadása és a kiérkezésig eltelt idő tekintetében, amely az Egységes Segélyhívó Rendszer kialakításával, és működtetésével hatékonyan kezelhető lenne.

 

112 -es segélyhívó szám Magyarországon

 

Az Európai Unió egyik kiemelt célja, hogy az uniós polgárok az európai közösség egész területéről, vonalas és mobil telefonról egyaránt díjmentesen és egységesen érhessék el a sürgősségi segélyszolgálatokat a 112-es segélyhívó számon, és az erre épülő szolgáltatásokkal még gyorsabban, hatékonyabban lehessen végrehajtani a sürgősségi beavatkozásokat.


Az Európai Unió Tanácsának 1991. július 29-i döntése óta - amely megalapozta és standardizálta a 112-es hívószámot - a tagállamok folyamatosan fejlesztették a 112-es segélyhívó számmal kapcsolatos szolgáltatásaikat. Mára a 112-es szám valamennyi uniós országban működik, többségében a már meglévő nemzeti segélyhívó számokkal párhuzamosan, azonban Dánia, Finnország, Hollandia, Portugália, Svédország, Románia és Málta esetében a 112-es szám az egységes nemzeti segélyhívó szám is egyben.


Az uniós törekvéshez csatlakozva a nemzeti segélyhívó számok (104, 105, 107) mellett Magyarország is bevezette a 112-es hívószámot, amely az ország teljes területéről, bármely hálózatból, bármilyen típusú készülékkel, díjmentesen hívható. A sürgősségi hívások kezelésében három hazai sürgősségi segélyszolgáltatást nyújtó szervezet érintett: a Rendőrség, a Mentőszolgálat, és a Katasztrófavédelem.


Az Országos Mentőszolgálat a 104-es hívások fogadására 26 központot alakított ki. A 107-es hívások fogadása a rendőrkapitányságokon és rendőr-főkapitányságokon, a 105-ös hívások fogadása az önkormányzati és köztestületi tűzoltóságokon történik, mindkét feladat esetében országosan több mint 150 helyen.


A 112-es hívásokat a megyei, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányság ügyeletén fogadják, innen továbbítják ahhoz a szervezethez, amelynek beavatkozása, segítsége szükséges. Az operátorok magyarul, angolul, és a határok mentén a szomszédos ország nyelvein is tudják fogadni a beérkező hívásokat.


Az idő kritikus tényező


A vészhelyzetek elhárításának legkritikusabb tényezője mindig az idő, hiszen perceken akár emberéletek is múlhatnak. A magyarországi 112-es szám működésével kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy jelentős elmaradások vannak a hívás fogadásához szükséges, és a hívástól a kiérkezésig eltelt idő tekintetében. A vizsgálatok kimutatták, hogy ennek oka alapvetően három hiányosságra vezethető vissza:

  • a riasztási lánc többszörös áttételére, és a felelősségi körök határainak elmosódására,
  • a hívó fél helyzet-meghatározásának problémájára, valamint
  • az esetleges információ-torzulásra.

 

Megoldás - Egységes Segélyhívó Rendszer


A hívásfogadás, valamint a kiérkezések idejének csökkentése, és a beavatkozásban résztvevő szervezetek együttműködésének, kommunikációjának javítása érdekében elengedhetetlen az érintett szervezetek folyamatainak racionalizálása, összehangolása, a folyamatok támogatása a kor színvonalának megfelelő informatikai megoldásokkal. Az informatikai fejlesztések előfeltétele azonban az érintett szervezetek igényeinek és céljainak pontos meghatározása, valamint a hazai vonatkozó jogszabályi környezet tisztázása.


Az érintett szervezetek több éve tervezik saját kezelésű irányítási rendszerek kidolgozását, amelyek nagymértékben segítik operatív feladataik végrehajtását, és a bevetés irányítását. A szervezetek és az általuk működtetett rendszerek együttesen alkotják az Egységes Segélyhívó Rendszert (ESR).


Az ESR működésének lényegi eleme, hogy a napi több mint 60 ezer segélyhívás előfeldolgozása egy elkülönült szervezetnél történjen, de a végrehajtás továbbra is az önálló szakmai felelősséget hordozó készenléti szervezetek feladatkörében maradjon. Ez azért is fontos, mert a segítségnyújtást végző szervezeteknek egyedi szervezeti - és működési szabályzatuk van, amelyek a saját szakmaiságuk biztosítékai is egyben, és amit az ESR rendszernek támogatnia kell.

 

Az ESR rendszer alatt tehát olyan alrendszerek összességét kell érteni, amelyek összehangolt működtetése lehetővé teszi, hogy

 

  • a segélyhívásokra vonatkozó reagálási idő jelentős csökkenjen, különösen a készenléti szervezetek együttműködését igénylő események tekintetében (párhuzamos riasztás),
  • az intézkedő egységek a lehető leggyorsabban pontos információt kapjanak az intézkedések hatékonyabb és eredményesebb végrehajtása érdekében,
  • az érintett szervezetek segélyhívással kapcsolatos tevékenységirányítási folyamatai egységesek, összehangoltak legyenek, kellő folyamatszemlélettel.

 

Az ESR egyik kiemelt funkciója tehát egy olyan egységes hívásközpont kialakítása, ahol a beérkező hívások kezelését képzett, akár több nyelven beszélő operátorok tudják fogadni. A lehető legtöbb, és legpontosabb információ rögzítését követően nagyon rövid időn belül képesek azt eljuttatni az érintett szervezetekhez, ahol megkezdődhet a mentés irányítása, összehangolása. Ezzel jelentősen csökkenthető a hívás fogadásához, és az érintett szervezet reagálásához szükséges idő, amely javítaná Magyarország 112-es segélyhívással kapcsolatos szolgáltatásának színvonalát.


Az ESR másik kiemelt funkciója a telekommunikációs szolgáltató felől érkező hívások pozíció adatainak térképen történő megjelenítése, valamint a segítségnyújtásra bevethető járművek és felszerelések pozíciójának pontos ismerete. Az adatok ismeretében lehetővé válna a helyszínhez legközelebbi, segítségnyújtásra alkalmas egység riasztása és irányítása, jelentős időt takarítva meg ily módon.


A fenti elvek mentén megvalósított ESR rendszerrel válik biztosíthatóvá a magyarországi 112-es segélyhívások megfelelő kezelése, az európai színvonalhoz igazodó segélynyújtás biztosítása, és a későbbiekben az ESR rendszerre alapozva épülhetnek ki a még gyorsabb, és még hatékonyabb segélynyújtási szolgáltatások, mint például az e-Call rendszer.

 

Az L-IT Group szakemberei többéves tapasztalatot szereztek több szervezetet is érintő, országos szintű rendszerfejlesztések tervezési, lebonyolítási, minőségbiztosítási munkálataiban, ezért örömmel lennének részesei a magyar 112 segélyhívó rendszer kiépítésének is.

 

 

Források:


http://ec.europa.eu/magyarorszag/press_room/press_releases/20100211_egyre_ismertebb_az_egyseges_europai_segelyhivo_szam_hu.htm

http://hadmernok.hu/2009_1_kuris.pdf

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/568&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://www.obh.hu/allam/aktualis/htm/kozlemeny20090113.htm

http://www.euatshanghai2010.eu/it?s-emergency-?-call-112

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm

http://www.112foundation.eu/view/en/vertical/campaign_materials/StickersCards.html%3Bjsessionid=4A912239316873720FEBC84801E184B7

http://www.edf-feph.org/Page_Generale.asp?DocID=13855&thebloc=25674

http://www.eena.org/view/en/Memberships/112ESSN/testimonies.html%3Bjsessionid=313DDFF96FDF9C28181DD7CA36AB588B

http://en.wikipedia.org/wiki/112_(emergency_telephone_number)