Hírek

Megújuló és takarékos - Energiatakarékos Magyarország

 

Magyarország Módosított energiahatékonysági cselekvési terve 2016-ig fogalmaz meg akciótervet az EU 2020-ra előírt célértékei teljesítésének elősegítése érdekében. A Cselekvési Terv minden szektorra kiterjedően megfogalmazza a hatályos és a tervezett intézkedéseket. Elsődleges célja a források hatékony felhasználásával a lehető legnagyobb megtakarítás elérése az energiafelhasználásban. A tervezett intézkedések közvetett célja, hogy olyan szemléletváltozást indítsanak el, amelynek eredményeképpen az energia valós értéke tudatossá válik.

 

Ez a szemléletváltozás visszahat az erőforrásokkal való bánásmódra és ezáltal a környezetvédelmi és klímavédelmi célok elérését is elősegíti. E cél megvalósulását támogatja a "Tudatformálás - speciális fogyasztói csoportok oktatása" horizontális intézkedés, melynek célcsoportjai az energiahatékonysági beruházások területén dolgozók, a nem speciálisan energetikai felsőoktatási intézmények hallgatói, illetve önkormányzati szakemberek, kiemelten az építésügyi hatósági területről.


A Cselekvési Terv a célkitűzések elérése érdekében a következő fő beavatkozási területeket azonosítja:

1. új épületek építési követelményei

2. lakossági szektor épületállománya

3. intézményi szektor épületállománya (kiemelten az állami és önkormányzati tulajdonú középületek)

4. a közlekedés, szállítmányozás

5. a tipikusan energiafogyasztó termékcsoportok, illetve technológiák, amelyek jelentősebben befolyásolhatják az energiaigények mértékét

6. szemléletformálás, oktatás.


Kiemelten kell kezelni a közszféra épületállományának energetikai megújítását. A jelentős nagyságú állami épületállomány megújításának kettős hozadéka van. Egyrészt példát mutat, demonstrálja a kormányzat elkötelezettségét a piaci szereplők és a civil szféra irányába, hitelessé teszi az energiatakarékossági és hatékonysági kampányokat, felhívásokat és programokat. Másrészt kézzelfogható megtakarítást is eredményez, ami a jelenleg szűkülő források közepette különösen fontos, és hatékonyabb költségvetési gazdálkodást, hatékonyabb kormányzást tesz lehetővé.

 

Ennek a preferenciának az érvényesítése elsősorban a támogatások elosztásában, illetve koncentrálásában tükröződik. Az ÚMFT energiahatékonysági vonatkozású kiírásai a különböző operatív programokban (KEOP, ROP, TIOP) vagy csak kormányzati (központi vagy önkormányzati) intézményeket támogatnak, vagy magasabb arányban támogatják őket, mint más szféra épületeit.


A SmartGrid technológia


Mind a közszféra, mind a lakossági célcsoport szempontjából megfelelő megoldást jelenthet az ún. SmartGrid (intelligens hálózat) bevezetése az energiafelhasználás, energiamérés, energiatakarékosság területén. Intelligens mérési eszközök rendszerbe állításával a felhasználók valós időben figyelhetik a fogyasztásukat, így lehetőségük van beavatkozásokat végezni a számlaösszegek csökkentése érdekében. A SmartGrid több területen használható, mivel az IP alapú adatátvitel - a gyors és pontos adatcserével - lehetővé teszi az energiahordozók precíz és tudatos felhasználását, nemcsak az elektromos, de a termikus, víz-, gáz-, fosszilis energiák felhasználási területein is. A mért értékeket a hálózaton keresztül a felhasználók megfigyelhetik, ezek alapján - szintén a hálózat segítségével -beavatkozhatnak a fogyasztók állapotába (szabályozás, kapcsolás stb.). A SmartGrid hálózatok részeként használt "smart meter" (okos mérő) nem vadonatúj találmány: Svédországban és Kaliforniában már szép eredménnyel próbálták ki az elmúlt években, s nemcsak a háztartásokban, hanem pilot jelleggel középületeknél és ipari vállalatoknál is.

 

A cél természetesen nemcsak a középületek energiatakarékos, energiahatékony üzemeltetése, hanem a kis- és középvállalkozások energetikai racionalizálása, valamint a privát háztartások energiafelhasználásának csökkentése, hatékony energiafelhasználása és a biztonságos fogyasztásmérés. A digitális készülék, amely kísérleti jelleggel már több tízezer európai otthonban jól láthatóan jelzi a lakás energiafelhasználását és annak árát, nagy segítség a környezettudatos életmód kialakításában.


Az okos mérés magyarországi háztartásokban való bevezetése a Magyar Energia Hivatal tanulmánya alapján várhatóan 2014-re valósul meg, első lépésként a gáz- és a villamosenergia-mérés területén, tervezetten az alábbi fázisokban:

 

1. 2010-2011: Előkészítő fázis: a szükséges jogszabályi változtatások elfogadása

2. 2011: Meghatározott számú pilot projekt indítása országosan legalább projektenként 10.000 fogyasztó elérésével

3. 2013: A pilot projektek lezárása, azok értékelése, a koncessziós pályázatok kiírása és lebonyolítása a mérővállalatok számára

4. 2014: Az okos mérés országos szintű bevezetése

 

Takarékossági projektek


Magyarországon az elmúlt években több, részben EU-s forrásból megvalósuló, az energiafelhasználás csökkentését, illetve a megújuló energiaforrások használatának elterjedését célzó fejlesztés valósult meg. Az energiatakarékosság érdekében megvalósuló projektek ÚMFt-s forrásból összesen 14 milliárd forintnyi támogatást kaptak.

Az L-IT Group munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek informatikai projektek tervezésében és megvalósításában, valamint az általános projektmenedzsment területén. Bízunk benne, hogy ezeket a tapasztalatokat egy környezetbarátabb Magyarország kialakításának szolgálatába állíthatjuk.


 

Forrás:


http://www.szechenyiterv.gov.hu/uj_szechenyi_terv/programok/zold_gazdasagfejlesztes

http://www.mee.hu/files/images/3/PI1CsomGyDr.pdf

http://www.szechenyiterv.gov.hu/uj_szechenyi_terv/konzultacios_beszamolok/eloadasok_zold.html

http://www.euvonal.hu/index.php?op=hirek&id=6582

http://www.nfm.gov.hu/data/cms2062025/M__dos__tott_nemzeti_energiahat__konys__gi_cselekv__si_terv.pdf

http://www.nfu.hu/umft_operativ_programok

http://www.szechenyiterv.gov.hu/data/cms2083975/Zoldgazdasag.pdf

http://www.energiakozpont.hu/index.php?p=4

http://www.nfu.hu/keop_ih

http://www.nfu.hu/komplex_energetikai_beruhazasok_indulnak_beszterecen

http://www.nfm.gov.hu/data/cms2062025/M__dos__tott_nemzeti_energiahat__konys__gi_cselekv__si_terv.pdf

http://www.itbusiness.hu/hetilap/hirhatter/Smart_grid_kooprodukcioban.html

http://www02.abb.com/global/huabb/huabb008.nsf/0/f7ed5ebd3e3ca0acc12577c700469042/$file/Hirlevel+10-2.pdf

http://www.bansszabo.hu/pubs/energy/BSP-Q2-2010-hun.pdf

http://www.eh.gov.hu/gcpdocs/201006/smartmetering_finalreport_20100622_hun.pdf

http://www.infowars.com/smart-grid-the-cloud-why-are-they-linked/

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Intelligenter_zaehler-_Smart_meter.jpg

http://www.greenbiz.com/news/2009/04/20/ge-cisco-and-others-team-miami-200m-smart-grid-project

http://www.tours-tickets.com/

http://tanulas.network.hu/blog/tanulas_klub_hirei/a-magyar-villamosenergia-rendszer-felepitese

http://www.infowars.com/wp-content/uploads/2011/01/articleImage_smartGrid.jpg