Hírek

E-ügyintézés személyi azonosítóval Észtországban

 

Hogyan lehet a személyazonosító segítségével céget alapítani otthonról vagy akár a tömegközlekedést igénybe venni? Erre Észtországban a személyazonosító kártya adja meg a választ, mely egy integrált chipen tartalmazza az állampolgárok digitális aláírását. A chip további elektronikus információkat is tárol, ez biztosítja az állami intézményekkel a hiteles és biztonságos kommunikációt, ezáltal többek között lehetőség van elektronikus cégalapításra, szavazásra, vagy pedig különböző - a civil szféra által is biztosított - szolgáltatások igénybevételére.


Az észt személyazonosító kártyáról

 

Észtországban 2002-ben kezdték kibocsátani a chipet tartalmazó személyazonosító kártyát, amely tartalmazza az állampolgár privát és publikus kulcsát, lehetővé téve ezáltal az elektronikus dokumentumok titkosítását, valamint digitális aláírását.  A digitális aláírást 2000. december 15-e óta az észt jogrendszer teljes mértékben azonosnak tekinti a hagyományos, kézzel történő aláírással.  Jelenleg több mint egy millió észt állampolgár rendelkezik chipkártyás személyazonosítóval és közülük egyre többen élnek az így elérhető állami és civil elektronikus szolgáltatásokkal. Míg 2006-ban csak 20.000 állampolgár használta valamilyen elektronikus szolgáltatás igénybevételére a személyazonosítóját, addig 2009-ben ez a szám már meghaladta a fél milliót.

 

A személyazonosítón található chip az előzőekben ismertetettek mellett lehetővé teszi további információk tárolását is, biztosítva annak minél szélesebb körű felhasználását.  Jó példa erre, hogy a nagyobb városokban - például Tallinnban - ez a chip tartalmazza a tömegközlekedés igénybevételéhez szükséges virtuális jegyet, illetve bérletet. A virtuális jegy megvásárolható az interneten elektronikus átutalással, sms küldésével, illetve a különböző közterületeken elhelyezett kioszkokban.

 

A személyazonosító kártyával lehetséges továbbá az internet alapú választási program esetében a személyazonosítás. A világon először ugyanis 2007. februárjában Észtországban tették lehetővé a parlamenti választásokon az elektronikus voksolást, amely lehetőséggel több mint 30.000 észt választópolgár élt. A személyazonosító kártyával igénybe vehető szolgáltatások széles köréről egy külön portál nyújt áttekintést.

 

Cégalapítás otthonról és külföldről Észtországban

 

Az elektronikus állami szolgáltatások közül kiemelkedik a cégeljárással kapcsolatos ügyintézés azáltal, hogy arra bizonyos feltételek fennállása esetén más országból is lehetőség van digitális aláírás birtokában.

 

Az észt állampolgároknak a chipkártyás személyazonosítójukon lévő digitális aláírással lehetőségük van otthonról könnyen és kényelmesen az interneten keresztül céget alapítani a cégbejegyzési portálon, illetve ugyanitt eleget tudnak tenni elektronikusan a különböző beszámolási, illetve adatszolgáltatási kötelezettségeiknek is. Észtországban az elmúlt években rendszeresen megduplázódott az elektronikus cégalapítások száma, 2008-ban a társaságok 40%-át alapították ilyen módon, jelentős mértékben csökkentve ezzel a papír alapú adminisztrációt.

 

Az észt cégbejegyzési portál mindezidáig egyedülálló módon lehetővé teszi a portugál, a finn, a belga és a litván állampolgároknak, hogy digitális aláírásukkal interneten keresztül - az észt állampolgárokhoz hasonlóan - céget alapítsanak Észtországban, illetve elektronikusan tegyenek eleget adatszolgáltatási kötelezettségeiknek. Európában ez az első, határokon átnyúló projekt, amelyben az egyik ország nyilvántartása hivatalosan elfogad egy másik országban kiadott elektronikus aláírást, meghatározott feltételek fennállása esetén.  Ugyanakkor jelenleg nincsen olyan megoldás, amely lehetővé tenné bármely országban kibocsátott digitális aláírás valódiságának és érvényességének ellenőrzését (a hitelesítés-szolgáltatókkal kapcsolatos követelmények ugyanis nagy mértékben eltérnek az egyes országokban).

 

Hazai vonatkozások

 

Magyarországon a használatban lévő okmányok közül kizárólag a 2006. augusztus 29-ét követően kibocsátott útlevelek tartalmaznak chipet, amely azonban csak egyszer írható és tartalmának megismeréséhez speciális olvasóeszköz szükséges. A chip tartalmazza az okmány tulajdonosának személyi adatait, valamint a 2009. június 28-át követően kiadott útlevelek esetében a képmását és digitális ujjnyomatát is.

 

Az L-IT Group szakemberei sok éves projektmenedzsment tapasztalattal rendelkeznek a különböző okmányok hazai bevezetésében, illetve a parlamenti és önkormányzati választások lebonyolításában. Felkészült szakembereink érdeklődéssel figyelik az elektronikus közszolgáltatások nemzetközi gyakorlatát és várják, hogy ezen szolgáltatások közreműködésükkel hazánkban is minél szélesebb körben megjelenjenek.

 

 

Források:

 

http://www.ebaltics.com/00805648?PHPSESSID=13cd626a3b6d95775aec1c23f8dd8479

http://en.wikipedia.org/wiki/Estonian_ID_card

http://www.id.ee/

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Estonian_idcard_citizen_front.jpg

http://www.jaanuskase.com/works/idticket/

https://www.pilet.ee/cgi-bin/splususer/splususer.cgi?op=default