Hírek

E-közszolgáltatások - építési engedélyezés elektronikusan

 

Az Európai Unióban a "húsz leginkább keresett közszolgáltatás" egyike az építési engedélyezési eljárás, amelynek elektronizálását minden tagállamnak biztosítania kell. Számos országban már működik az építési engedélyek elektronikus kérelmezése.

 

Magyarországon az idén kezdődik az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató informatikai rendszer megvalósítása, Uniós forrás támogatásával. A kialakítandó rendszer várhatóan jelentősen növeli az eljárások hatékonyságát, valamint a kapcsolódó (terv)dokumentációk áttekinthető tárolását és gyors visszakereshetőségét.

 

 

E-kormányzati fejlesztések az Európai Unióban

 

Az e-kormányzati fejlesztésekhez kapcsolódóan az Európai Unió definiálta azt a 20 leginkább keresett közszolgáltatást - köztük az építési engedélyek kiadását is -, amelynek elektronikus elérhetőségét a tagállamoknak biztosítaniuk kell. Az így definiált 20 alapvető szolgáltatás Magyarországon 27 szolgáltatásnak feleltethető meg, mivel az EU definíciója, hazánktól eltérően, közszolgáltatásokról és nem közigazgatási ügyekről szól.

 

Az Európai Unió a szolgáltatások elektronizáltságának szintjeire ajánlást fogalmazott meg a tagországok számára, amelyben a legalacsonyabb 1. szint az online információ nyújtását, míg a legmagasabb 5. szint a perszonalizált, teljes mértékben elektronizált, egyedi igények kiszolgálását jelenti. Magyarországon az "Építési engedély igénylése" jelenleg országos szinten sajnos az Unió részéről ajánlott 1. szintet, azaz a weben nyújtandó információ szolgáltatás szintjét sem éri el.

 

 

Néhány példa az elektronikus építési engedélyezési eljárás nemzetközi gyakorlatára

 

Az építési engedélyek iránti kérelmek elektronikus benyújtása a világ számos országában már jelenleg is lehetséges. Egyes országokban az engedélyezési folyamat hatékonyságának javítása céljából egyéb szolgáltatások is segítik az érintetteket. Példaként említhető az Egyesült Arab Emírségekben Dubai városa, ahol az önkormányzat az épület engedélyezési eljárásra való felkészülés támogatására egy 70 pontos ellenőrző listát készített és tett közzé.

 

Az építési engedélyekhez kapcsolódó elektronikus ügyintézés nagymértékben az USA-ban és Kanadában terjedt el. New York államban az építési engedély iránti kérelmet kizárólag az államban engedéllyel rendelkező mérnök vagy regisztrált építész nyújthatja be az erre a célra kialakított portálon. Az oldalon megtalálhatóak az építési engedélyezéshez kapcsolódó legfontosabb információk, valamint az alkalmazandó szabályzatok (pl. energiatakarékossági és építési kódex). Az engedélyező állami hivatal felülvizsgálja a benyújtott terveket jogi és rendezési szempontokból és esetleges kifogásait elektronikusan küldi meg a kérelmet benyújtónak. Az engedélyező hivatal az észrevételeknek megfelelően módosított kérelmet hagyja jóvá, illetve a kérelmező is köteles nyilatkozni arról, hogy a benyújtott tervek megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.

 

 

Korábbi tapasztalatok Magyarországon az építési engedélyezés elektronizálására

 

Az építési engedélyezési eljárás elektronizálásával kapcsolatban hazánkban is történtek már előremutató próbálkozások: 2008-ban pilot jelleggel Tiszaújváros és Nagykálló önkormányzata a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnika és Automatizálási Kutató Intézetének (MTA SZTAKI) Elektronikus Kormányzati Módszertani Központjával közösen indított pilot projektet egy átfogó szakmai koncepció, valamint mintarendszer kidolgozására. A projektek célja az önkormányzati szervek és más államigazgatási feladatokat ellátó szervezetek, földhivatali feladatok kölcsönös elektronikus szolgáltatásokkal és adatokkal való támogatása, valamint, az elektronikus ügyintézés új modelljének megtervezése és a folyamat egyszerűsítése volt az építési engedélyezési eljárás során. A pilot projekt eredményeként a résztvevők megállapították, hogy a folyamatok elektronikusan jól támogathatóak, egységes színvonalú szolgáltatás és engedélyezési eljárás valósítható meg akár országos szinten is, valamint a személyes megjelenés és a postai kézbesítés elektronikus kiváltásával az ügyintézési határidő jelentősen csökkenthető.

 

 

Magyarországon 2011-ben induló fejlesztések EKOP forrásból

 

A helyi kezdeményezéseket követően, Európai Uniós forrásból, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében az idei évben kezdődik az "Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer megvalósítása" tárgyú projekt (a továbbiakban: Építésügyi projekt). Az Építésügyi projekt keretében megvalósul egy műszaki-tervi dokumentumkezelő rendszer, amely az engedélyezési eljárások tervi mellékletét kezeli, valamint egy folyamatkezelő alkalmazás, amely az építésügyi engedélyezési eljárások szabályai szerint követi az ügymenetet.

 

Az Építésügyi projekt keretében kialakítandó rendszer biztosítani fogja, hogy az ügyfél a Központi Rendszeren keresztüli elektronikus azonosítást követően elérje a rendszert, majd a megfelelő hatóság kiválasztását követően feltöltse az engedély kérelmet, valamint a dokumentáció mellékletét. Ezt követően az érintett építési hatóságok és szakhatóságok a rendszert használva tekinthetik meg és ellenőrizhetik a tervet, majd megfogalmazzák állásfoglalásukat, rendelkezésüket. A hitelesített engedélyezési dokumentációt és állásfoglalást a rendszer megőrzi, továbbá a döntésről értesíti az ügyfelet.

 

Az L-IT Group munkatársai az Építésügyi projekthez hasonló, számos e-kormányzati fejlesztéshez kapcsolódó országos informatikai projekt megvalósítása során végeztek koncepcionális tervezést, pályázat- és közbeszerzés menedzsmentet, általános projektmenedzsmentet, valamint minőségbiztosítási feladatokat.

 

 

 

Források


 

http://www.e-epites.hu/hirek/e-ugyintezes-bevezetese-az-epitesugyi-hatosagi-eljarasokban

http://ec.europa.eu/archives/growthandjobs_2009/pdf/lisbon_strategy_evaluation_hu.pdf

www.ims.co.hu/Info_society_2006.ppt

http://nikportal.cickany.hu/view/BMF/SZABV%C1L/Inform%E1ci%F3s%20T%E1rsadalom/TI_PDF/it_euprog-2007-7.pdf

http://www.epractice.eu/en/cases/bauportal
http://www.epractice.eu/files/media/media_547.pdf
http://www.nyc.gov/html/dob/html/bis/bis.shtml
http://www.constructionweekonline.com/article-10807-dubai-launches-70-point-building-permit-checklist/
http://ekmk.sztaki.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=151 http://www.jegyzo.hu/pilot-projekt-nagykalloban-2009-2

http://permit.clermontcountyohio.gov/BuildingCode.aspx

http://www.bca.gov.sg/plannotificationsms/