Hírek

E-igazságszolgáltatási gyakorlatok Európában

 

Az igazságszolgáltatás működésének átszervezése, az innovatív információ-technológiai megoldások bevezetése fontos kérdés az Európai Unióban, hiszen az igazságszolgáltatás működése közvetlenül hat a polgárok életére és biztonságérzetére is.

 

A terület adminisztrációjának átszervezése és fejlesztése magasabb színvonalú e-kormányzati szolgáltatásokat eredményez az állampolgárok számára.


 

 

 

Az eCourt projekt alapjai

 

Az Európai Bizottság már lassan egy évtizede indította útjára az eCourt (eBíróság) elnevezésű projektet, mely az igazságszolgáltatási menedzsment új generációs rendszereire fókuszál. A projektben több európai ország (Olaszország, Lengyelország, Spanyolország, Belgium, Görögország, Hollandia) különböző intézményei (igazságügyi minisztériumok, egyetemek, kutatóintézetek) és vállalatai vettek részt. A projekt során új technológiai platformot fejlesztettek ki az európai igazságszolgáltatási közösség tárolási, feldolgozási és információ-csere megoldásaira. A megoldások kidolgozása során a résztvevők részletesen tanulmányozták az igazságügyi folyamatokat, meghatározták a felhasználói igényeket. Ez lehetővé tette egy integrált és automatizált bírósági rendszer létrehozását, ami biztosítja a felhasználók számára a multimédiás bizonyítékok és a tárgyalások során tett megállapítások összehangolt kereshetőségét. Az elkészült Intelligens Információ Lekérdezési rendszer gyorsabbá és pontosabbá teszi a dokumentumok keresését. A rendszer biztosítja a különböző országok közti dokumentum- és információcserét is. A technológiai újítások mellett az eCourt ösztönözte az eljárásokat érintő innovációkat is, az új információ-lekérdezési rendszerek és a workflow menedzsment rendszerek bevezetésével.

 

Az egyes EU-tagországokban eltérő kezdeményezések születtek az igazságszolgáltatás elektronizálása terén, amely a különböző jogrendszerekből, az eltérő technológiai, gazdasági fejlettségtől adódhat.

 


Az Egyesült Királyságban alkalmazott megközelítés


Az Egyesült Királyságban a bíróságok modernizációja négy fő területen valósult meg:

  • Új és innovatív elektronikus szolgáltatások kidolgozása
  • Modern IT infrastruktúra létrehozása
  • Együttműködés a bírói testületekkel és más érintettekkel
  • Szolgáltatásnyújtás előtérbe helyezése

 

Az átfogó modernizációs programban (?Courts and Tribunal Modernisation Programme?) az új technológiák beszerzése igényelte a legnagyobb beruházást (több, mint 300 millió font három év alatt).

 

A polgári és családjogi bíróságokon indult el a ?Money Claim Online? (on- line követelés-bejelentés) projekt (http://www.moneyclaim.gov.uk), mely az Interneten keresztül nyújt biztonságos szolgáltatást a felpereseknek a követelések bejelentésére, ellenőrzésére és elintézésére, valamint az alpereseknek a védekezésre. A szolgáltatás nagyon népszerűnek bizonyult, a kalkulációk szerint az új on-line bíróság több követelést kezel, mint egy egyszerű megyei bíróság. A szolgáltatás díját hitelkártyával lehet megfizetni, s a rendszer interaktív segítségnyújtást is biztosít. A felperesek számára on-line tájékoztató áll rendelkezésre a kisebb értékű követelések végrehajtásával kapcsolatban, információt nyújt a bírósági rendezés alternatíváiról, a bírósági ügyet megelőző teendőkről és az alperesek lehetőségeiről. Mindezek mellett 20 fajta on-line formanyomtatvány érhető el, melyeket elektronikusan be is lehet nyújtani. A szolgáltatás mellé részletes tájékoztató és használati útmutató is tartozik. A szolgáltatás díjfizetését ebben az esetben is elektronikusan lehet intézni.

 

A Királyi Bíróságon a meghallgatásokon keletkező információk elektronikus cseréjéhez fejlesztették ki az Xhibit innovatív szolgáltatást, amely on-line információt biztosít a Királyi Bíróságon folyó ügyekről. Kezdetben három Essex-i Királyi Bíróságon kezdték el alkalmazni, és a felmérések szerint a rendszer alkalmazása csökkentheti a rendőrök tárgyalóteremben töltött várakozási idejét; támogatja a feltételes szabadlábra helyezés folyamatát; hasznos információval szolgál a rendőrségnek és a börtönöknek az ügyek végeredményéről.

 

Tervek születtek arról is, hogy 29 Királyi Bíróság tárgyalótermét összekötik a Börtön Szolgálat videokonferencia hálózatával. Az összeköttetés célja az őrizetben lévő vádlottak előzetes kihallgatásának támogatása, illetve a kényes ügyekben lehetőségbiztosítás az áldozatok tárgyalótermen kívüli meghallgatásra.

 

 

e-Igazságszolgáltatás olaszosan

 

Az olasz igazságszolgáltatási rendszerben az igazságügyi információ-lekérdezési rendszer fejlesztése az egyik legkiemelkedőbb innováció az elektronizálás területén. Bár az ItalguireFind már a hetvenes években létezett, hiányosságai egyre szembetűnőbbé váltak az elmúlt években: nem Internet protokollon alapult az adatátviteli rendszer; a lekérdezés speciális, bonyolult programnyelv ismeretét igényelte; az archívum tartalmába szerény mértékű azonnali betekinthetőséget biztosított; a különböző archívumokban tárolt adatok közti kapcsolat részleges volt és nem azonnali.

 

Az új fejlesztés, az ItalgiureWeb a régi rendszeren alapul, de jobb teljesítményre képes rendszer. Az IWEB mögött álló adatbanknak Olaszország legnagyobb nyilvános igazságszolgáltatási adatbázisa. Az Elektronikus dokumentációs központ (CED) archívumai teljes körűek, naprakészek és megbízhatóak, s több mint 5 millió dokumentumot, 1904 óta a teljes joganyagot, s a Legfelsőbb Bíróság összes döntését tartalmazzák.

 

Olaszország mindemellett részt vett az Európai Unió eCourt projektjében, s elsősorban az új infrastruktúra kidolgozására irányuló kutatás-fejlesztési tevékenységre koncentrált különböző IT területeken.

 

 

Lengyelek által kidolgozott megoldás

 

Lengyelországban az IKT bevezetése a bíróságokon a nyugat-európai országoktól eltérő környezetben történt az eltérő alapok miatt. A lengyel igazságszolgáltatási rendszer nagyon statikus és konzervatív. A számítógép használat még nagyon korlátozott volt, kevés bíró használt szövegszerkesztőt vagy jogi kereső programot.

 

Lengyelország is részt vett az eCourt projektben, s már pár hónapos kutatás és tapasztalatszerzést követően nagyon ígéretesnek tűnt az eCourt rendszer prototípusa. Az eCourt alkalmazásától a lengyel igazságügyi minisztérium a bírósági rendszer fejlődését várta, az eljárási idő lerövidülését, a döntéshozatal minőségének javulását. Ugyanakkor az elektronizáció révén lehetőséget láttak a bírósági döntések standardizálására az azonos típusú ügyek esetében, az elektronikus formában tárolt bírósági dokumentumokhoz való távoli hozzáférésre, valamint a továbbképzések, képzések távoktatás formájában történő megvalósítására is.

 

A tapasztalatok bizonyították, hogy a rendszer a bírósági eljárások felgyorsulásához és az adatrögzítés minőségének javulásához vezetett. E projektben is kidolgozásra kerültek olyan megoldások, amelyekkel a közvélemény rendelkezésére bocsátanak bírósági dokumentációkat, ezért az adatokhoz történő elektronikus távoli hozzáférés lehetősége felvet jogosultsági kérdéseket is. Az eCourt megoldás a bíróra bízza a nyilvános hozzáférés lehetőségének megadását, minden ügyben eldöntheti, hogy mely adatok lehetnek teljesen nyilvánosak, s melyek lehetnek csak szűk körben hozzáférhetők. A bírósági dokumentumok elektronikus tárgyalása ugyanakkor, sokkal gyorsabb és hatékonyabb precedens-keresési lehetőséget nyújt, illetve hozzáférést biztosíthat a bíráknak akár a külföldi bíróságokon tárgyalt ügyek lekérdezéséhez is.

 

 

Belgiumban alkalmazott megközelítés

 

Belgiumban is elfogadták az e-igazságszolgáltatás megvalósítását szolgáló Phenix projekt jogi alapját. A belga igazságügyi miniszter javaslatára megalkotott törvény átlátható jogi keretet teremtett arra, hogy a bíróságok és más igazságszolgáltatási intézmények számára elfogadott legyen az egymás közti elektronikus kommunikáció és hivatalos dokumentumok cseréje.

 

Az elmúlt 20 évben számos kezdeményezés született a belga igazságszolgáltatás digitalizálására, de ezek jó része szétszórtan és koordinálatlanul fejlődött. Ugyanakkor, a igazságszolgáltatási IT alkalmazások elavultak voltak és cserére szorultak. A belga igazságszolgáltatás informatikai rendszereinek modernizálására és standardizálására hivatott Phenix projekt központi megoldást kínált az igazságszolgáltatási rendszer fejlesztésére és gyorsítására. A Phenix projektet egy hosszú távú az e-igazságszolgáltatási rendszerek koherens bevezetéséhez kötődő stratégia részeként indították el, melynek alapja az elektronikus adatállomány koncepció volt. Ennek lényege, hogy az elektronikus aktát az igazságszolgáltatási folyamat kezdetén hozzák létre, s folyamatosan bővül az érintett intézmények (bíróságok, rendőrség, ügyvédek, stb.) és felek dokumentumaival, ahogy az eljárás halad előre. Amellett, hogy megkönnyíti az igazságszolgáltatási folyamatok irányítását, a rendszer lehetőséget nyújt az ügyvédek és ügyfeleik számára a folyamatok számukra megfelelő módon történő követésére is.

 

A belső hatékonyság javulása mellett a belga kormány a Phenix projekt megvalósításából fakadóan az állampolgárok számára jelentkező előnyöket (egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés) is eredményként könyvelhette el.

 

 

Magyarországi gyakorlat

 

A lengyelekhez hasonlóan a hazai igazságszolgáltatási rendszer is tradicionálisnak tekinthető, mind szervezeti mind ügyvitel-szervezési tekintetben. A lényegesebb szervezeti változtatásokról a következő hónapokban várható a sarkalatos törvények megjelenése, azonban a hazai eBíróság koncepció megvalósítása már évek óta folyamatosan halad előre.

 

Magyarországon a cégeljárások már évek óta elektronizált formában valósulhatnak meg. A következő időszakban számos más ügyszakot érintő bírósági eljárás elektronikus lebonyolítási lehetőségeit is ki fogják alakítani az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (OITH) közreműködésével megvalósuló projektek.

 

Az L-IT Group szakértői az ügyfélkapcsolatok elektronizálását célzó projektben vesznek részt és tevékenységükkel segítik az OITH-t céljai elérésében.

 

 

 

 

Források:

http://www.justice.gov.uk/about/hmcts/index.htm

https://www.moneyclaim.gov.uk/web/mcol/welcome

http://www.hmcourts-service.gov.uk/xhibit/

http://www.3dendless.com/Cassazione/Esempi%20di%20Ricerca.pdf

www.ekk.gov.hu/hu/ekk/letoltheto/080326EUBGY.pdf

http://www.3dendless.com/page_00001e.html

http://www.linklaters.com/Publications/Publication1403Newsletter/PublicationIssue20061031/Pages/PublicationIssueItem1786.aspx

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1151509