Hírek

Alternatív energiák - Magyarország új energiája

 

"A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt."


A 20. század végére egyértelművé vált a globalizálódó világ számára, hogy a technológia fejlődésével együtt járó energiapazarló életvitel a természeti erőforrások kimerüléséhez vezethet. A fejlett országok legnagyobb energia-gazdálkodással kapcsolatos kihívása a fenntarthatóság és a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű hasznosítása.Mindezek tükrében Magyarország rövidtávú energiapolitikájának is fő célja a hazai alternatív energiaforrások fokozottabb kiaknázása, az EU-vállalásokkal összhangban.

 

A megújuló energiaforrások hazai helyzetének rövid áttekintése


Napjainkban az energiatermelés és energia felhasználás jelentős átalakulásokon megy keresztül. Ennek következtében az Európai Unió tagországainak közös érdeke és fő célkitűzése a széndioxid-emisszió csökkentése. A környezet terheinek csökkentése érdekében a fejlesztések a megújuló energiaforrások és környezetbarát technológiai megoldások kifejlesztésére irányulnak. A megújuló energiahordozók szélesebb körű elterjedésében a hazai adottságok számos lehetőséget biztosítanak, de a célok eléréséhez nélkülözhetetlen a nagyfokú állami szerepvállalás.

 

Jelenleg a megújuló energiaforrások magyarországi felhasználása alulreprezentált, így hazánknak a következő évtizedben energetikai szempontból is jelentős kihívásokkal kell szembenéznie.


Figyelembe véve Magyarország fosszilis energia-függőségét, valamint azon európai uniós elvárást, amely szerint 2020-ra hazánk 13 %-ra köteles emelni energiatermelésében a megújuló energiaforrások részesedését, mindenképpen szükséges a rendelkezésre álló megújuló energiahordozók fokozottabb hasznosítása. Az alternatív energiaforrások kitermeléséhez és felhasználásához szükséges technológiai háttér már rendelkezésre áll, de üzembe állításuk és alkalmazásuk jelenleg igen költséges.


A hazai megújuló energia felhasználásának az energiaellátás rendszerében az alábbi potenciális lehetőségek állnak rendelkezésre:


- biomassza

- biogáz

- geotermikus energia felhasználása

- szél

- víz

- nap.

 

A jelenlegi helyzet

 

Hazánk energiaszükségleteinek kielégítését, több mint 90 %-os mértékben még mindig a fosszilis és nukleáris energiahordozók fedezik. Egyes becslések szerint ez az arány jelentős mértékben csökkenthető a hazai megújuló energia potenciál fokozottabb kihasználásával. Jelenleg a magyarországi energiagazdálkodás jelentős lemaradásban van a gazdasági és energetikai versenyképesség növelése, valamint a környezeti fenntarthatóság tekintetében. Az energiaintenzitásunk messze az EU-s átlag alatt van és nagy mértékű energiaimport-függőségünk is biztonsági kockázatokat hordoz magában.

 

Hazai és uniós támogatási források, lehetőségek


Magyarországon jelenleg a következő támogatások állnak rendelkezésre az alternatív energiahordozók felhasználásának szélesebb körű elterjedése érdekben:


- Környezetvédelmi és Energia Operatív Program (KEOP)

- Regionális Operatív Programok (ROP)

- Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA)

- Energiatakarékossági Hitel Alap (EHA)

- Zöld Beruházási Rendszer (ZBR)

- Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP)

- Normatív területalapú támogatások.


Az Európai Unió 2007 és 2013 közötti időszakban megközelítőleg 359 millió eurót bocsát Magyarország rendelkezésére az energiahatékonyság javítása, valamint a megújuló energiaforrások fejlesztése és fokozottabb felhasználása céljából. A hét éves intervallumban a rendelkezésre álló keret közel 44%-át hazánk az energiagazdálkodás és energiatermelés hatékonyságának növelésére irányuló projektekre, a fennmaradó keretet pedig az alternatív energiaforrások szélesebb körű, nagyobb arányú felhasználására fordíthatja.


Hazánk a teljes megújuló energiaforrásokra szánt összeg csaknem egyharmadát biomassza előállítására fordíthatja. Nagyobb arányú támogatásban részesül továbbá a geotermikus hőenergia és a vízenergia, míg a szélenergia 7 %-os, a napenergia pedig 8 %-os támogatásban részesülhet a rendelkezésre álló források terhére. Az állam mindezek mellé, a nemzeti költségvetési keretből különít el forrásokat a megújuló energia felhasználás szélesebb körű felhasználása érdekében.


 

Hazai fejlesztések

 

Az elmúlt évben több megújuló energia felhasználására irányuló beruházás kezdődött el vagy valósult meg. A teljesség igénye nélkül az alábbi felsorolás a nagyobb volumenű fejlesztéseket mutatja be.


A megújuló energiaforrások használatának elősegítésére ÚMFt-s forrásból összesen 11 milliárd forintnyi támogatást ítéltek meg. A legnagyobb fejlesztések az orosházi és a pusztahencsei biogáz, valamint a nyírségi, tiszaújvárosi és szentesi biomassza-erőmű volt. Beszterecen komplex energetikai beruházás - biobrikett gyártó és faapríték előállító komplex gépsor, valamint egy kapcsoltan hő- és villamosenergia előállítására alkalmas biomassza kiserőmű -megvalósítása van folyamatban, amelyhez a beruházók szintén ÚMFT-s forrásból nyertek támogatást.

 

A szarvasi biogázerőmű közel 4 milliárd forintból fog megvalósulni, amelyből 500 millió forint uniós támogatás. Ez a létesítmény lesz Magyarország legnagyobb biogázerőműve, amely évente 15 millió köbméter földgáz kiváltására lesz alkalmas. Zalaegerszegen megnyílt a közép-európai régió első biometán töltőállomása. Az üzemanyagkutat a Zalavíz Zrt. saját használatra állította üzembe, így saját gépjárműveiket 80-100 forintos önköltségi áron tudják tankolni.

 

Bábolnán 27 millió eurós beruházással 15 megawattos szélerőműparkot adtak át. A helyi hő- és energiaigények kielégítése érekében pelletgyárat építettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tuzséron. Az évi 7 ezer tonna pellet előállítására képes üzem 50 millió forintos uniós segítséggel épült. Hazánkban jelenleg 15 ilyen gyár működik, a 2020-as uniós elvárások teljesítéséhez azonban további 45-50 pelletgyár létrehozására lenne szükség.

 

A budapesti Bethesda Kórházban is megvalósult az alternatív energiaforrások használatára irányuló beruházás. Az intézmény mintegy 60 négyzetméteren, melegvíz előállítására alkalmas Heat pipe rendszerű vákuumcsöves napkollektoros rendszert állított üzembe. Miskolcon ökometanol üzem készül, a 600 millió forintos beruházásból 247 milliót az Európai Unió forrásaiból finanszíroznak.


Összegzés


Az Európai Parlament és Tanács hazánkra vonatkozó megújuló energiával kapcsolatos irányelveinek teljesítése akkor lehetséges, ha a magyarországi energiaszektor minden fejlesztését és beruházásainak döntő többségét a kijelölt célszámok szolgálatába állítja.


A célok elérése érdekében - a szakértők szerint - Magyarországon olyan energetikai stratégiát szükséges kidolgozni, amely a technológiai innovációk mellett a társadalmi, a gazdasági és a környezeti fenntarthatóságot is szolgálja. Ezzel párhuzamosan a hazai alternatív energia felhasználás tekintetében szétszórt, decentrális fejlesztések is szükségesek, különösen, mivel a gazdaságosság és a hatékonyság szempontjából is lényeges elem az alternatív energia lokális előállítása.


A környezetbarát megoldások elkötelezett híveiként mi, az L-IT Group munkatársai nagyon várjuk, hogy az uniós finanszírozású projektekben megszerzett tapasztalatainkat az alternatív energia gazdálkodással kapcsolatban kamatoztathassuk és tudásunkat tovább bővíthessük.

 


 

Források:


http://hvg.hu/Tudomany/20080528_megujulo_energia_allami_tamogatas

http://hvg.hu/Tudomany/20090304_alternativ_megujulo_energia_magyarorszag

http://video.idg.hu/events/20081002_GreenIT/081002_WWF.pdf

http://www.rezinfo.hu/files/file/8_1_magyar.pdf

http://www2.pm.gov.hu/web/home.nsf/(PortalArticles)/4F4C8AE5A2618B9EC125776F00255012/$File/uj_Szechenyi_Terv_vitairat.pdf?OpenElement

http://www.nfm.gov.hu/feladataink/infrastruktura/energetika/archiv/int_ener.html?query=megújuló%20energia

http://www.megujuloenergia.eu/index.php?site=fooldal

http://www.mfor.hu/cikkek/EP__146_millio_eurot_forditanak_zoldenergiara.html

http://www.mfor.hu/cikkek/MMESZ__aggalyos_a_cselekvesi_terv_uj_verzioja.html

http://www.etudasportal.gov.hu/download/attachments/10584214/EU+2020-hu.pdf?version=1&modificationDate=1276597279000

http://www.palyazatihirek.eu/energiatakarekossag/2-bemutatkozas/1248-nemzeti-megujulo-energia-cselekvesi-terv-haladekot-ker-a-kormany-az-szakmai-egyeztetesre

http://www.mezohir.hu/2010-08/034.html

http://mta.hu/mta_hirei/a-megujulo-energia-strategiai-kerdes-100091/

http://www.wind-energy-the-facts.org/documents/hungary/WETFBudapest_12June09_AndreaHercsuthHU.pdf

http://www.kvvm.hu/cimg/documents/Megjulenergiaforrs-felhasznlsnvelse%20Akcterv.pdf

http://www.mmesz.hu/anyagok/Szabadkra%20bemutat.pdf

http://taylornash.hu/Article.aspx?ArticleId=75e85183-6d81-4174-9889-ab6752e95cf7

http://energiapedia.hu/megujulo-energiaforrasok-helyzete-itthon-es-kulfoldon

http://www.e-met.hu/?action=show&id=1671

http://zoldter.hu/energia/20100922_biometan_toltokut_zalaegerszeg.aspx

http://www.fataj.hu/2009/06/031/200906031_ZalaerdoPelletuzemeTermel.php

http://www.agronaplo.hu/hirek/5664

http://www.harmonet.hu/szepseg-wellness/21943-megujulo-es-alternativ-energiaforrasokkal-mukodik-majd-a-bethesda-korhaz.html?komment=1253

http://www.mfor.hu/cikkek/Megujulo_energiak__feluton_Magyarorszag.html

http://enfo.agt.bme.hu/drupal/node/5034