Stratégiakészítés

Stratégiakészítés

 

Egy tartósan sikeres szervezet hosszú távon képes biztosítani fennmaradását, fejlődését. Ehhez rendelkeznie kell olyan eszközökkel, amelyekkel folyamatosan és rugalmasan tud alkalmazkodni a gazdasági, technológiai, társadalmi (emberi) és ökológiai környezetéhez. Ez az eszköz a szervezet kezében a stratégia.

A szervezetek jelentős részében nincs valódi célokat rögzítő, ütemezetten végrehajtott stratégia. Ennek negatív hatásai között említhető, hogy a szervezeten belüli erők szétforgácsolódnak, sok esetben (nem tudatosan) egymással ellentétes irányba hatnak, így az előrehaladás csak látszólagos és az eredmények is csak ad-hoc jelleggel, időlegesen realizálódhatnak.

A stratégiakészítés alapvető célja, hogy rögzítse valamennyi érdekelt fél (kapcsolódó szervezetek, ügyfelek, munkatársak) számára az adott cég/intézmény jövőképét, fejlődési irányát, célkitűzéseit. Mindezeken túl a komplex stratégia a megvalósítási tervek keretei mellett rögzíti azt is, hogy a szervezet milyen módon fogja mérni a folyamatok előrehaladását, és miként fogja erről informálni az érdekelteket.

A stratégia nem más, mint a hosszú távra kitűzött célok, és e célok eléréséhez szükséges eszközök és módszerek meghatározása. A stratégia egy jól meghatározható felsővezetői és tulajdonosi kör által megfogalmazott irányok eredő vektorát jelenti.

A stratégia készítését interjúzásra, workshopokra és piackutatásra épített, elemzések útján működő saját módszertanunkra alapozzuk. Módszertanunk középpontjában a döntéshozók igényeinek szintetizálása áll.

A szilárd alapokon nyugvó, piaci és szabályozási körülményeket mérlegelő, szervezeti támogatottsággal rendelkező stratégia a siker alapköve és a kiemelkedő teljesítmény előfeltétele. A megalkotott stratégia ütemezett és ellenőrzött végrehajtására kiemelt figyelmet kell fordítani, amelyekhez részletes akcióterveket készítünk ügyfeleink számára, mivel jó stratégiának csak a megvalósítható stratégia tekinthető.

A stratégia készítéséhez kapcsolódó szolgáltatási területeink:

 • vállalati/intézményi stratégiák kidolgozásának támogatása;
 • meglévő stratégiák időközi kiértékelése, korrekciós tervek készítése;
 • a stratégiára épülő részletes akcióterv (cselekvési terv) készítése;
 • méréshez kapcsolódó indikátor rendszer kidolgozása (BSC);
 • vállalati/intézményi stratégiából levezett részstratégiák kidolgozása:
  • szervezeti stratégia;
  • IT stratégia;
  • marketing startégia;
  • CRM stratégia.

 

Friss híreink
E-igazságszolgáltatási gyakorlatok Európában

E-igazságszolgáltatási gyakorlatok Európában

 

Az igazságszolgáltatás működésének átszervezése, az innovatív információ-technológiai megoldások bevezetése fontos kérdés az Európai Unióban, hiszen az igazságszolgáltatás működése közvetlenül hat a polgárok életére és biztonságérzetére is.

 

A terület adminisztrációjának átszervezése és fejlesztése magasabb színvonalú e-kormányzati szolgáltatásokat eredményez az állampolgárok számára.


 

Öregedő társadalmak, átalakuló nyugdíjrendszerek

Öregedő társadalmak, átalakuló nyugdíjrendszerek

 

A világ nyugdíjrendszereinek két, napjainkban jellemző jelenségre mindenképp megoldást kell találnia: egyrészt a folyamatosan növekvő várható élettartam, másrészt a gazdaságilag fejlett társadalmak elöregedő népességéből fakadó kihívásokara kell választ adni.

 

Jelenleg a gazdag országokban 3-5 aktív korúra jut egy nyugdíjas, a becslések szerint 40 év múlva ez 1-2-re fog csökkenni. Magyarországon körülbelül 1,3-1,4 a járulékfizetők és a nyugdíjasok aránya, valamint nagyon alacsony a gyermekszám, ezért a nyugdíjrendszer átalakítása aktuális és komplex feladat.