Projekt diagnosztika

Projekt diagnosztika

 

 

 

Mindannyian tapasztaltuk már, hogy testünk, szervezetünk sokszor váratlan, adott esetben kellemetlen tünetekkel képes jelezni a számára nem optimális működést. Az ilyenkor jellemző látszólagos nemtörődömség, a tünetek bagatelizálása nagyon gyakran a mögöttes, valódi ok-okozati összefüggések feltárásának hiányára, azaz rossz diagnózis felállítására vezethető vissza. Nyilvánvaló, hogy válaszreakcióink így nem lehetnek megfelelőek. Tudjuk, hogy ez a magatartás a legsúlyosabb helyzetek kialakulásához is vezethet.

 

Egy projekt, a működése során a fenti példához nagyon hasonlóan viselkedik.

 

Projektdiagnosztikai szolgáltatásunk célja, hogy időben és pontosan értelmezzük a projekt bizonyos működési sajátosságai (tünetek) mögött lévő ok-okozati összefüggéseket, biztosítva a döntéshozók számára a megfelelő beavatkozás lehetőségét, megelőzve így a nem kívánt helyzetek kialakulását.

 

A projektek működtetése során szerzett több évtizedes szakmai tapasztalatunk biztosítja, hogy igény esetén a sikeres végrehajtást támogató konkrét javaslatokat is megfogalmazzunk.

 

Célzott vizsgálati módszerünk az alábbi területekre fókuszál:

 

 

Cél, terjedelem


A sikeres projekt egyik legfontosabb tényezője, hogy a projekt céljai egyértelműek, reálisak, azaz végrehajthatóak legyenek. A projektcélokhoz illeszkedő terjedelem, hatókör alapján meghatározhatóak a projekt során végrehajtandó feladatok, illetve a projekt eredményeként létrejövő termékek.

 

A projektdiagnosztika keretében első lépésként a fenti szempontok mentén a projekt célját, terjedelmét vizsgáljuk. A megvalósítás során - adott esetben - újradefiniált célokat összehasonlítjuk a projekt kiindulási céljaival, az előforduló hiányosságokat és túlterjeszkedéseket elemezve javaslatot teszünk a módosított szakmai tartalom és célok változásmenedzsment eszközökkel történő kezelésére. Függőség és integráció elemzésünk kiterjed azokra a feladatokra/projektekre is, amelyek kapcsolatban állnak és kihatással lehetnek a vizsgálat tárgyát képező projektre.

 

 

Ütemezés

 

A projekt tervezhetősége szempontjából az ütemezés kritikus jelentőséggel bír. A jó ütemezés megfelelően részletezettnaprakész és a változások minimális energiabefektetéssel átvezethetőek rajta. A környezeti igényekre való gyors reagálás képessége, azaz a megfelelően menedzselt újratervezés (gördülőtervezés) versenyelőnyt jelent. A tervezés teremti meg a kapacitások optimális kihasználását, illetve a feladatok, valamint a kapcsolódó projektek közötti összhangot.

 

A diagnózis felállítása során vizsgáljuk a feladatok-határidők-erőforrások viszonyát. Az érintett szervezet projektportfóliójára figyelemmel feltárjuk a kritikus utat, illetve elemezzük a határidők betartására alkalmazott projektmenedzsment eszközöket.

 

 

Erőforrás

 

Hatékonyan az a szervezet működik amely erőforrásait, kapacitásait optimálisan tudja megosztani a feladatai, projektjei között. Kiemelten fontos, hogy a célok és a terjedelem mellett az erőforrás allokációnak is minden szereplő számára egyértelműnek kell lennie. A hatékony kapacitás felhasználás érdekében elengedhetetlen a transzparens külső és belső kommunikáció.

 

Munkánk során hangsúlyt fektetünk a kapacitások elosztására és optimális kihasználásuk megteremtésére irányuló tevékenységek, azaz a projektszervezetprojekműködés és feladatmegosztás (felelősségi és hatáskörrök) valamint az információátadási mechanizmusok (delegálás, eszkaláció) elemzésére. Szükség esetén vizsgáljuk a pénzügyi forrásokhoz kapcsolódó pályázatok, a külső kompetenciák, erőforrások, eszközök bevonására irányuló beszerzések megfelelőségét, hatékonyságát.

 

 

Minőség

 

A projekttermékek minőségét a projekt célja(i) alapján definiált minőségi paramétereknek való megfelelés alapján vizsgáljuk. A projekt végrehajtás folyamatának minőségét a menedzsment eszközök - kockázatmenedszement, kommunikáció, adminisztráció, információáramlás, változásmenedzsment - és azok használatának alapján elemezzük.

 

 

 

Módszertani eszközeink


 

Munkánk során a projektek  egyediségét figyelembe véve az alábbi vizsgálati eszközöket használjuk:

 • Projekt státuszának áttekintése interjú(k) keretében;
 • Projektdokumentáció áttekintése, dokumentumelemzés, dokumentum átvilágítás;
  • Projekt Alapító Dokumentum/Okirat;
  • Cél/eredmény elemzés;
  • Stakeholder elemzés;
 • Pojekt működésének felmérése, elemzése;
  • Projekt működésének dokumentáltsága;
  • Projekt termékeinek dokumentáltsága;
  • Változás menedzsment;
  • Kockázat menedzsment;
 • Projekt  eredményeinek felsőszintű vizsgálata;
  • Előzetesen meghatározott minőségi kritériumok vizsgálata;
  • Projekt termékeinek dokumentáltsága;
  • Projekt termékeinek minőségellenőrzési jelentéseinek vizsgálata;
 • Gap analízis.

 

 

 

Projektdiagnosztikai szolgáltatásunkat rövid  átfutási idővel, - az első projekt esetében - ingyenesen nyújtjuk partnereink számára.

 

 

A vizsgálat eredményét - 2-5 oldalas dokumentumba foglalva - személyes konzultáció keretében prezentáljuk az érintett vezetők részére.

 

 

Munkánkat az ISO9001:2001 és az ISO/IEC 27001:2005 minőségirányítási szabványok szerint végezzük.

 

 

 

 

Amennyiben érdeklődik szolgáltatásunk részletei iránt, kérem keressen bennünket bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 20 956 2205
E-mail: pd@l-it.hu

 

 

 

Erős a hitünk abban, hogy professzionálisan végzett tevékenységünkkel hozzájárulhatunk szűkebb és tágabb környezetünk életminőségének javításához is.


 

Friss híreink
E-igazságszolgáltatási gyakorlatok Európában

E-igazságszolgáltatási gyakorlatok Európában

 

Az igazságszolgáltatás működésének átszervezése, az innovatív információ-technológiai megoldások bevezetése fontos kérdés az Európai Unióban, hiszen az igazságszolgáltatás működése közvetlenül hat a polgárok életére és biztonságérzetére is.

 

A terület adminisztrációjának átszervezése és fejlesztése magasabb színvonalú e-kormányzati szolgáltatásokat eredményez az állampolgárok számára.


 

Öregedő társadalmak, átalakuló nyugdíjrendszerek

Öregedő társadalmak, átalakuló nyugdíjrendszerek

 

A világ nyugdíjrendszereinek két, napjainkban jellemző jelenségre mindenképp megoldást kell találnia: egyrészt a folyamatosan növekvő várható élettartam, másrészt a gazdaságilag fejlett társadalmak elöregedő népességéből fakadó kihívásokara kell választ adni.

 

Jelenleg a gazdag országokban 3-5 aktív korúra jut egy nyugdíjas, a becslések szerint 40 év múlva ez 1-2-re fog csökkenni. Magyarországon körülbelül 1,3-1,4 a járulékfizetők és a nyugdíjasok aránya, valamint nagyon alacsony a gyermekszám, ezért a nyugdíjrendszer átalakítása aktuális és komplex feladat.