IT rendszerek bevezetése

IT rendszerek bevezetése


Napjainkban minden vállalat és intézmény működéséhez elengedhetetlen a hatékony, célorientált informatikai támogató rendszer alkalmazása. A szervezet céljait és tevékenységeit támogató, megfelelően kialakított informatikai rendszerek növelik a munka hatékonyságát, a minőséget és lehetőséget biztosítanak új ügyfelek megszerzésére, új szolgáltatások bevezetésére. A vállalat, szervezet szempontjából kritikus, hogy a működést támogató informatikai rendszerek megtervezése, fejlesztése, üzembe állítása és üzemeltetése megfelelő módon történjen. Szakértőink tapasztalataik és módszertani ismereteik alapján képesek támogatni az informatikai rendszerek fejlesztésének és bevezetésének teljes életciklusát az alábbiak szerint:


Informatikai fejlesztési projektek előkészítése


A sikeres projekt előfeltétele a gondos előkészítés. Ügyfeleinkkel együttműködve támogatjuk a fejlesztési koncepció kialakítását, a projekt indításához kapcsolódó döntések meghozatalát, a finanszírozási lehetőségek feltárását, a fejlesztés megvalósíthatóságának vizsgálatát, illetve a megvalósítás alternatíváinak elemzését. Támogatjuk ügyfeleinket az igényeiknek leginkább megfelelő, megvalósítható, értékarányos rendszer megtervezésében. Összegyűjtjük és elemezzük a funkcionális  és nem-funkcionális követelményeket, és ennek alapján elkészítjük a rendszertervet. Támogatjuk ügyfeleinket a rendszerfejlesztést végző szállító kiválasztásában. Közreműködünk a szükséges kiválasztási, illetve közbeszerzési eljárás szabályszerű, eredményes előkészítésében és lefolytatásában is.


A rendszerfejlesztési projekt lebonyolítása


Támogatjuk ügyfeleinket abban, hogy teljes életciklusuk mentén ellenőrizhessék fejlesztési projektjeiket, és hogy a projekt termékei az elvárt minőségben, a meghatározott határidőre készülhessenek el. Hazai és nemzetközi módszertanokon alapuló saját tesztelési eljárásunk alkalmazásával biztosítjuk, hogy a bevezetendő rendszer megfeleljen az előzetesen meghatározott követelményeknek. Menedzseljük a teljes tesztelési folyamatot és az átvételi tesztek lebonyolítását. Ügyfeleinkkel közösen megtervezzük és koordináljuk a rendszerek  éles üzembe állítását, minimálisra csökkentve ezzel a problémák bekövetkezésének esélyét. Szakértőink közreműködnek a rendszer bevezetéséhez kapcsolódó oktatások megtervezésében, előkészítésében és lebonyolításában. Az oktatási anyagok elkészítésével, illetve az oktatások megtartásával biztosítható, hogy az új rendszer bevezetésével érintett személyi állomány megszerezze a rendszer használatához, illetve működtetéséhez szükséges ismereteket.


Rendszerek működésének ellenőrzése


Az informatikai rendszerfejlesztési projekt során alkalmazott minőségbiztosítási és tesztelési tevékenységeken túl közreműködünk ügyfeleink már működésben lévő rendszereinek felülvizsgálatában. Ellenőrizzük, hogy a rendszerek megfelelnek-e ügyfeleink által támasztott igényeknek, valamint az aktuális szabályozási környezetnek.Friss híreink
E-igazságszolgáltatási gyakorlatok Európában

E-igazságszolgáltatási gyakorlatok Európában

 

Az igazságszolgáltatás működésének átszervezése, az innovatív információ-technológiai megoldások bevezetése fontos kérdés az Európai Unióban, hiszen az igazságszolgáltatás működése közvetlenül hat a polgárok életére és biztonságérzetére is.

 

A terület adminisztrációjának átszervezése és fejlesztése magasabb színvonalú e-kormányzati szolgáltatásokat eredményez az állampolgárok számára.


 

Öregedő társadalmak, átalakuló nyugdíjrendszerek

Öregedő társadalmak, átalakuló nyugdíjrendszerek

 

A világ nyugdíjrendszereinek két, napjainkban jellemző jelenségre mindenképp megoldást kell találnia: egyrészt a folyamatosan növekvő várható élettartam, másrészt a gazdaságilag fejlett társadalmak elöregedő népességéből fakadó kihívásokara kell választ adni.

 

Jelenleg a gazdag országokban 3-5 aktív korúra jut egy nyugdíjas, a becslések szerint 40 év múlva ez 1-2-re fog csökkenni. Magyarországon körülbelül 1,3-1,4 a járulékfizetők és a nyugdíjasok aránya, valamint nagyon alacsony a gyermekszám, ezért a nyugdíjrendszer átalakítása aktuális és komplex feladat.